HEM MOD Foton1 Foton2 PELA3 PELA4 PELA5 PELA6 Foton7 Före-Efter1 Häll1 Häll2 Häll3 Häll4 Häll5

www.tangen.se
www.Ziddharta.se
Ziddhartas webb-shop

Välj Väg

Spela

Lägg din hand på bordet

Eller låt ingen se
Dina ospelade kort

Dina val
Är ditt liv

Man kan välja att lida eller njuta
Dessa våra dyrbara levnadsögonblick

Vad lidande
Eller njutning är

Vet endast du

I ditt liv
Jag
I mitt

Ansvaret är vårt
Att söka sanning

Vi kan vända bort ansiktet
Välja att inte se

Förneka oss själva

Leva i lögn

Fly

Jag chansar inte

Varje ögonblick
Är vårt enda

Liv


Copyright © Catrine Tangen: Texter /webbsidor, foto, grafik & bilder
Samt layout, design, kod - All rights reserved